परस्परोपग्रहो जीवानाम्

खामेमिसव्वजीवेसूत्र: खामेमिसव्वजीवे, सव्वेजीवाखमंतुमे। मित्तीमेसव्वभूएसु, वेरम्मज्झनकेणइ।। Kobrze, Kapslowi, Fikusiowi, Szarusiowi, Małej Mi, Pince, Miśkowi, Pi, Cyckowi, Luceferowi, Stefanowi, Gwieździe, Marleyowi, Dodzie i wielu, wielu innym, także tym, których imiona brzmiały tylko w ich własnym języku