Duże ZwierzęJeździectwo traktujemy jako sztukę harmonii; umiejętność stworzenia więzi z koniem opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, z odrzuceniem siły i przymusu.  Szczególną wagę przywiązujemy do nauki poprawnego dosiadu, zgodnego z poprawną biomechaniką konia i jeźdźca.

W lesieNie zapominamy też o czystej przyjemności jaką daje turystyka konna –  staramy się przeplatać lekcje na ujeżdżani z jazdą “w terenie” – to odpoczynek zarówno dla konia jak i jeźdźca.

Preferujemy indywidualne podejście do nauki – maksymalnie 2 osoby na instruktora. Ze względu na troskę o długofalowe zdrowie naszych koni maksymalna masa jeźdźca to 75 kg.

CENNIK
Ujeżdżalnia

Jeździectwo to nie tylko umiejętność utrzymania się w siodle, to także rozległa wiedza obejmująca psychologię konia, umiejętność postępowania w różnych sytuacjach, znajomość stosowanego sprzętu i metod pracy z końmi. Najłatwiej i najprzyjemniej zdobyć ją na organizowanych przez nas warsztatach. Chcących zgłębić rozległe jej obszary zapraszamy również do lektury naszych książek.