Oto mapka naszego “podwórka”, a poniżej zdjęcia zaznaczonych na niej miejsc.
Mapa1,2,3 – Parking, dom, sad

4 – Ujeżdżalnia

5,6,7,8 – Paddock Paradise