Happy New Year

I znów dziwny dzień w środku zimy, kiedy to wbrew jakimkolwiek prawom przyrody (w najbliższe czasowo jakiekolwiek zjawisko naturalne czyli przesilenie zimowe obchodzone jest mniej więcej Boże Narodzenie) zaczynamy kolejny rok. Jak wiele bezsensownych rzeczy, to decyzja administracyjna z … … Read More