Ekologia

W naszym gospodarstwie zastosowaliśmy szereg rozwiązań przyjaznych środowisku:

Ciepłą wodę uzyskujemy dzięki energii Słońca, wykorzystując kolektor z rurami próżniowymi (heat pipe). Kolektor pracuje bez czynnika pośredniego – woda grzana jest bezpośrednio, dzięki temu uzyskujemy dodatkowe zmniejszenie zużycia prądu (brak pompy obiegowej).

Ścieki gospodarcze neutralizowane są w biologicznej oczyszczalni ścieków typu AT. To najnowsza generacja oczyszczalni biologiczno-mechanicznych spełniających najbardziej rygorystyczne normy Unii Europejskiej. Efektywność oczyszczani przekracza 97% (druga klasa czystości wód). Oczyszczoną wodę wykorzystujemy do podlewania.

Zimą dom ogrzewamy kotłem Ultima II firmy Cichewicz. Ultima II to kocioł grzewczy z dolnym spalaniem co przekłada się na niższą emisję zanieczyszczeń, lepsze dopalenie paliwa oraz mniejszą temperaturę spalin opuszczających kocioł. Dolne spalanie umożliwia oszczędne spalanie węgla i drewna opałowego.

Ograniczamy zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie urządzeń klasy energetycznej A+ i oświetlenia diodowego.

Od 2008 wprowadziliśmy segregację śmieci.