परस्परोपग्रहो जीवानाम्

खामेमिसव्वजीवेसूत्र:
खामेमिसव्वजीवे, सव्वेजीवाखमंतुमे।
मित्तीमेसव्वभूएसु, वेरम्मज्झनकेणइ।।

Pod jabłonkąKobrze, Kapslowi,
Fikusiowi, Szarusiowi,
Małej Mi, Pince, Miśkowi, Pi,
Cyckowi, Luceferowi, Stefanowi,
Gwieździe, Marleyowi, Dodzie
i wielu, wielu innym,
także tym, których imiona brzmiały
tylko w ich własnym języku

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *